om sommaren

Posted on

den kom i år igen. Först med en värmebölja i maj, som sig bör, och därefter med kyla och regn in i juni.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *