om någon ny

Posted on

Det senaste året har förändrat mig. Visst, allting som vi är med om i livet förändrar oss. Så är det. Vi utvecklas konstant genom år och erfarenheter. Både de bra och dåliga sakerna vi är med om. Men ibland händer det saker som ändrar oss mer fundamentalt i kärnan av det som är oss själva.

Så mycket att vi inte alltid känner igen oss själva.

Jag har förändrats i grunden av mig själv. tilliten har skakats om. Jag ser mig om. Känner in minsta möjliga stämning i ett rum. Tolkar av dem. Inte alltid till min fördel. Osäkerheten har blivit en ny del av mig. Ingen del jag gillar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *