om sjuttionionde dagen

Posted on

079. Om 50 år, vad för tekniska prylar tror du finns då?

jag tror att vi kommer att leva mer ihop med tekniken, smarta lösningar i hus och fordon. Men vad jag hoppas på är att tekniken skall ha nått en helt annan nivå om 50 år och då tänker jag främst på det faktum att vi jag hoppas att vi kommer att vara mer nära naturen, att tekniken kommer att innebära mindre miljöpåverkan, att prylarna skall dra mindre el och att våra hus skall kunna alstra egen energi och inte bara göra av med den.  Den teknik jag hoppas mest på är alternativ uppvärmning till vårar stora svåruppvärmda hus. Det är nämligen ett hus som har den form av uppvärmning som var poppis på 70 talet när huset byggdes och elen var billig nämligen takvärme. Totalt hopplöst. Idag är den helt avstängd och används inte så klart. Takvärme är ju värdelöst upp uppvärmningssynvinkel och än sämre ur ekonomis synvinkel. Jag hoppas på någon slags teknisk lösning för uppvärmning, kanske solceller då vi inte har nått vattenburet system och därmed inte kan borra för bergvärme eller anlägga jordvärme.