om etthundranittonde dagen

Posted on
119. hur många jobb har du haft
jag har jobbat på många olika ställen med samma saker. Personlig assistent, undersköterska inom olika områden av äldreomsorgen, hemtjänst, ålderdomshem, sjukhem, demensboende. Jag har jobbat på rehab på sjukhuset. Som sjuksköterska inom kommunen och som barnmorska på BB och på antenatalen. Men jag har aldrig jobbat med någonting annat än vården.

2 thoughts on “om etthundranittonde dagen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *