om olust

Posted on

det är länge sedan jag hade någon större lust att skriva. Inte för att ordn inte finns. De finns och de frodas inom mig. Men för att orken att bara Ata mig igenom en dag ibland inte finns. Att bara vara kana var fullt tillräckligt i det sammanhanget. Orden snurrar runt inom mig istället. tankar och funderingar. Kanske har bloggandet lite spelat ut sin roll. Det som förr var viktigt att sätta ord på pränt och genom det skapa ett minne för framtiden är inte längre lika viktigt. Jag har inte längre samma behov v att spara på orden. Tror inte riktigt att dee behövs sparas på samma sätt som jag tidigare trott. De får finnas kvar tillsvidare och jag tänker att kärleken till orden förhoppningsvis kommer tillbaka.

För övrigt så lever jag mycket för att arbeta just nu. Har en tjänst som barnmorska och trivs med mötet med kvinnor och par. Får lite utlopp för min kreativitet. Sedna hem och umgås lite och ifall jag harr tur ha tillräckligt med energi till att göra något hemma. Dock väldigt begränsat. Men jg har hopp om att det blir bättre. en dag.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *