om etthundrasextionandra dagen

Posted on
162. Vad tycker du om att idrottsmänniskor tjänar mycket mer pengar än  människor som jobbar med att rädda liv?
det är inte riktigt förenligt med mina värderingar. men jag är ju klart partisk eftersom jag jobbar med liv.
Jag är visserligen inte inom den akuta delen av sjukvården utan jobbar mer hälsofrämjande iom att jag jobbar med mottagningsarbete. Men oavsett om du jobbar med det akuta på förlossningen, akuten, operation eller intensivvården  eller om du jobbar med omvårdnaden på BB, vårdavdelning, amningsmottagningen eller som jag på mödravården så jobbar du med människor som behöver din hjälp, dina råd eller din omsorg. Det är verkligen helt oförståeligt för mig hur det kan värderas så lite som det gör idag.

om åttiofemte dagen

Posted on
085. Vad för slags nyheter tycker du är mest ointressant?
sport. Helt klart och överlägset. Jag gillar mycket mycket lite sport, blir bara stressad av finaler, os, vmguld och hockey. Tittar inte på sport om jag inte gör det i mycket goda vänners lag och bryr mycket knappt om vem som presterar vad. Så sportnyheterna går mig allt som oftast helt förbi.